W ramach świadczonych przez nas usług:
  • udzielamy porad prawnych,
  • sporządzamy pisma procesowe,
  • opiniujemy i opracowujemy umowy (m.in. sprzedaży, najmu, dzierżawy, budowlane, deweloperskie),
  • uczestniczymy w negocjacjach i medjacjach,
  • reprezentujemy powoda i pozwanego w postępowaniu przed sądem.

ADWOKAT SYLWIA M. CHMIELIŃSKA © 2015  |  MADE BY LEWALSKI