W ramach świadczonych przez nas usług:
  • udzielamy porad prawnych,
  • sporządzamy pisma procesowe,
  • obrona z wyboru we wszystkich rodzajach postępowań w sprawach karnych i na wszystkich etapach (przygotowawcze, sądowe, wykonawcze),
  • reprezentujemy oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego.

ADWOKAT SYLWIA M. CHMIELIŃSKA © 2015  |  MADE BY LEWALSKI