Specjalizujemy się w sprawach o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, o alimenty, ustalenie sposobu kontaktów z dzieckiem.
W ramach świadczonych przez nas usług:
  • udzielamy porad prawnych,
  • sporządzamy pisma procesowe,
  • uczestniczymy w negocjacjach i medjacjach,
  • reprezentujemy powoda i pozwanego w postępowaniu przed sądem,

ADWOKAT SYLWIA M. CHMIELIŃSKA © 2015  |  MADE BY LEWALSKI